Doggerland |Verdwenen wereld in de Noordzee

Waar nu de Noordzee ligt, was ooit land. Onze stranden liggen aan de rand van een enorm landschap dat de afgelopen miljoen jaar meestal droog lag en waar grote rivieren door stroomden: de Maas, de Rijn, de Thames. Er zijn sporen van een miljoen jaar menselijke bewoning te vinden; op het strand en in vissersnetten vinden we de bewijzen daarvan terug.

Doggerland, het gebied dat genoemd werd naar de Doggerbank, is een van Europa’s belangrijkste prehistorische vindplaatsen.  De menselijke aanwezigheid betreft allereerst vroege mensachtigen en Neanderthalers in een ijstijdlandschap. In het rijke dal van de Noordzee joegen ze op mammoeten, rendieren en paarden en vonden ze millennia lang een thuis in koude en warme perioden. Vuursteen, botmateriaal en het fossiel van de eerste Neanderthaler van Nederland vormen de bouwstenen voor hun verhaal. Een ander hoofdstuk wordt gevormd door het de moderne mens die na de laatste ijstijd en met name in het Holoceen dit gebied bewoonde. Doggerland was een waterrijk en voedselrijk gebied, maar ook een landschap dat constant veranderde tot het onder water verdween. 

Luc Amkreutz, bijzonder hoogleraar Public Archaeology en conservator bij het Rijksmuseum van Oudheden, neemt ons mee op een bijzondere tijdreis door een van de archeologisch meest interessante gebieden van Europa. Vele vondsten komen aan bod, maar ook verschillende menssoorten, klimaatverandering én de spiegel die Doggerland ons voorhoudt. 

🛈 De tentoonstelling Doggerland is van 17 november 2023 t/m 3 november 2024 te zien bij Ecomare op Texel.