VLOED in de media

2 november 2023 – Leidsch Dagblad
Hoogwater en springtij in oude school 🔗 | pdf

3 november 2023 – Sleutelstad
Vloed nodigt uit na te denken over de relatie tussen mens en water 🔗 | 📺